danas je 24.5.2024

Najnovije

Troškovi službenih putovanja u inozemstvovideoJamstvo

16.5.2024, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:04:48

... dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se službeno putovanje iz RH u stranu državu i obratno, iz jedne države u drugu te iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države. Pod službenim putovanjem u inozemstvu smatra se boravak djelatnika ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Godišnji odmorivideoJamstvo

10.5.2024, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:38:40

... Darko Graf, dipl. iur. Kako se sezona intenzivnijeg korištenja godišnjih odmora približava, sve je više interesa za pitanje njegove regulacije kroz Zakon o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.). Upravo zbog toga organizirali smo za Vas kratak, ali informativan webinar ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Decentralizacija državne imovinevideoJamstvo

8.5.2024, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:55:43

... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Cilj programa upoznati polaznike s decentralizacijom državnih nekretnina prema novom Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH koje se prepuštaju županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Novosti koje donosi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastikuvideoJamstvo

2.5.2024, Ksenija Papa, dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:42

... Ksenija Papa, dipl. ing. kem. U drugoj polovini 2023 godine izašao je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku. Ovim Pravilnikom definirani su postupci, mjere, zahtjevi i uvjeti vezano na gospodarenja ambalažom ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Ključne promjene u novom Zakonu o državnim službenicimavideoJamstvo

1.5.2024, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:27

... Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora Svrha programa upoznavanje državnih službenika s novim zakonodavnim okvirom – ZDS kojim se uređuje radnopravni status državnih službenika odnosno namještenika u državnoj službi s državom kao poslodavcem, ključne promjene ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Kako se zaštititi od PDV prijevara?videoJamstvo

24.4.2024, dr. sc. Mira Ognjan, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:53

... dr. sc. Mira Ognjan Porezni obveznici mogu se nesvjesno ili svjesno susresti s prijevarom ili utajom PDV-a. Vrlo je važno na vrijeme prepoznati subjekte koji djeluju s prijevarnim namjerama, te s njima nikako ne poslovati. U protivnom poduzetnici riskiraju gubitak prava na pretporez ili osporavanje ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Probni rad u ugovorima o raduvideoJamstvo

22.4.2024, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:40:50

... Darko Graf, dipl. iur. Zakon o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.) propisuje mogućnost ugovaranja probnog rada u trajanju od najviše 6 mjeseci, za vrijeme kojega je poslodavcu i radniku lakše otkazati sklopljeni ugovor, uz pozivanje na više-manje subjektivne okolnosti ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Dugotrajna imovina namijenjena prodajivideoJamstvo

5.4.2024, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:17:59

... mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor U slučaju kada postoji dugotrajna imovina čija će knjigovodstvena vrijednost biti nadoknađena prodajom, a ne njenim korištenjem, uz uvjet da ta prodaja mora bi vrlo vjerojatna, društvo će dugotrajnu imovinu klasificirati kao namijenjenu prodaji. Stoga ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Mitovi i legende o procjeni rizika iz zaštite na raduvideoJamstvo

2.4.2024, dr. sc. Darko Palačić, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:35

... dr. sc. Darko Palačić Procjena rizika temelj je svih mjera koje se poduzimaju za poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U provedbi zaštite na radu u Hrvatskoj postoje brojni mitovi i legende. Izlaganje daje kritički osvrt na izradu procjene rizika u području zaštite na radu i pojedine segmente ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold
više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA

Digitalizacija računovodstva

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Računovodstveno porezni savjetnik

Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Komentar Zakona o radu

Online knjiga Komentar Zakona o radu, predstavlja praktičnu pomoć za sve koji su unutar tvrtke zaduženi za sektor radnih odnosa. Online knjiga stvorena je upravo kako bi se prilagodila klijentima koji na brz i jednostavan način moraju pronaći pravo rješenje. Knjiga sadržava komentar svakog pojedinog članka Zakona o radu. Autor Darko Graf, dipl. iur. dao je svoj osvrt te primjere i upozorenja uz svaki članak Zakona

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Komentar Zakona o PDV-u s primjerima iz prakse

  • suvremena online literatura za sve koji se bave PDV-om, bilo da se radi o malim ili velikim tvrtkama, uvoznicima ili izvoznicima, proizvodnim građevinskim ili uslužnim djelatnostima,
  • sadržava sve o PDV-u na jednom mjestu i izuzetno lako se koristi i pretražuje,
  • sadržaj se stalno aktualizira i nadopunjuje novim primjerima iz prakse,
  • prednost online formata je izvrsna tražilica uz pomoć koje možete pronaći informacije brzo i jednostavno, 
  • knjiga se sastoji od komentara Zakona o PDV-u autorice Mire Ognjan, mag. oec.,
  • komentar je pisan na način da je svaki članak Zakona prokomentiran jednostavnim jezikom te potkrijepljen primjerom iz prakse i dodatnim pojašnjenjem iz Pravilnika o PDV-u,
  • knjiga se redovito nadopunjuje i svježim primjerima iz prakse,
  • prilikom zakonskih izmjena, cijela knjiga se ažurira u najkraćem mogućem roku.
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

GDPR u potrošačkim odnosima (loyalty klubovi, kartice, poliklinike)

Predavač: Filip Galić, dipl.iur.

Datum: 28.5.2024

Vrijeme: 10:30 - 11:15

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

ChatGPT - uloga umjetne inteligencije u pravnom sustavu

Predavač: Filip Galić, dipl.iur.

Datum: 4.6.2024

Vrijeme: 10:30 - 11:15

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 23.5.2024
 1 USD1,08 eur (-0)
 1 GBP0,85 eur (-0)
 1 CZK24,75 eur (+0,07)
 100 JPY169,54 eur (-0,32)
Druge valute

Porezna stopa

Porezni razred

Osnovica

(min 15%; max 23,60%) 

0,01 EUR do 4.200,00 EUR

do 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

(min 25%; max 35,40%)

iznad 4.200,00 EUR do neograničeno

iznad 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

Visinu poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne uprave svojom odlukom, vodeći računa o minimalnim i maksimalnim stopama koje suza svaki porezni razred utvrđene u čl. 19.a  Zakona o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 115/16-114/23). Pri tome od 1.1.2024. godine vrijedi sljedeće:

Jedinica lokalne uprave

Osnovica do 4.200,00 EUR

Osnovica iznad 4.200,00 EUR

 

Niža stopa

Viša stopa

Općina

u granicama od 15% do 22%

u granicama od 25% do 33%

Grad s manje od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 22,40%

u granicama od 25% do 33,60%

Grad s više od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 23%

u granicama od 25% do 34,50%

Grad Zagreb

u granicama od 15% do 23,60%

u granicama od 25% do 35,40%

Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor