danas je 14.7.2024

Događaji nakon datuma bilancevideo

1.7.2021, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:14

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold

Utjecaj COVID 19 na financijsko izvještavanje i rokove predaje financijskih izvještajaJamstvo

23.4.2020, Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU bronze | VDU silver | VDU gold