danas je 24.5.2024

Izaslani radnicivideoJamstvo

11.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:39:24

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Izaslani radnicivideo

27.3.2014, Bojan Huzanić, LL.M, ovl. por. savj., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:53:58

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Izaslani radnici u Švedskuvideo

2.8.2016, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:02:55

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Izaslani radnici u 2020.

9.9.2020, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Neoporezive naknade: putni nalozi, terenski dodaci i naknade za odvojeni životvideo

18.2.2014, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:02

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Računovodstvo i porezi | VDU bronze | VDU silver | VDU gold