danas je 4.12.2022

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizmavideo

5.12.2013, Martina Grgec dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:52:09

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 1.diovideoGarancija

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:23:40

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Računovodstvo i porezi | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 5.diovideoGarancija

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:18:08

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 4.diovideoGarancija

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:20:54

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma- 3. diovideo

11.4.2016, Jakša Lucarić, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:08:31

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Računovodstvo i porezi | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 3.diovideoGarancija

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:15:01

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Obračun plaća | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - 2.diovideoGarancija

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:13:15

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Računovodstvo i porezi | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma- 1. diovideo

23.3.2016, Jakša Lucarić, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:17:18

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Računovodstvo i porezi | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma- 2. diovideo

4.4.2016, Jakša Lucarić, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:16:51

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Računovodstvo i porezi | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma- 4. diovideo

18.4.2016, Jakša Lucarić, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:11:35

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU Računovodstvo i porezi | VDU bronze | VDU silver | VDU gold

Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizmaGarancija

11.10.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: VDU gold