danas je 14.7.2024

Input:

Zaštita na radu-iskorak u budućnost

3.7.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:50:27

Poglavlja

Svrha i cilj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao i propisa kojima se utvrđuju pravila ponašanja u tom području, je sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti vezanih uz rad te zaštita radnog okoliša, a ostvaruju se otkrivanjem i otklanjanjem opasnosti koje u određenim okolnostima mogu izazvati ozljedu, profesionalnu bolest ili drugu bolest vezanu uz rad. Činjenica je da rezultati provedbe zaštite na radu, na način kako se trenutno provodi, ne daje zadovoljavajuće rezultate. Budućnost zaštite na radu u Hrvatskoj treba počivati ne konkretnim promjenama koje će u samom webinaru biti prikazane.

Predavač

dr. sc. Darko Palačić

dr. sc. Darko Palačić

doktor znanosti u području zaštite na radu sa 30 godina iskustva u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i privatnoj zaštiti.U svojoj karijeri obavljao je poslove vatrogasca, stručnjaka zaštite na radu, rukovoditelja odjela za sigurnost, privatnog detektiva, predavača, auditora ikonzultanta.Vodi i koordinira poslove tjelesne zaštite i upravljanja kvalitetom u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o. Tijekom godina bavio se istraživanjem različitih funkcija poslovnih procesa u području sustava upravljanja sigurnošću, o čemu je objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Od 2007. godine radi kao profesor visoke škole na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu. Kao konzultantprovodi edukacijete savjetovanja za uspostavu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću, okolišem i kvalitetom uz stalno praćenje zakonske regulative iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i drugih područja sigurnosti. Za potrebe certifikacijskih organizacija provodi nadzorne i certifikacijske audite sustava upravljanja prema međunarodnim normama.

 

Kao predstavnik visokoškolskih ustanova član je Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Član je komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.