danas je 28.10.2021

Input:

Događaji nakon datuma bilance

1.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:08:14

Poglavlja

Događaji nakon datuma bilance

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja subjekt mora razmotriti jesu li nakon datuma bilance, a do datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja, nastali određeni poslovni događaji koji za posljedicu mogu imati usklađivanje financijskih izvještaja ili samo postoji obveza objave tih događaja u bilješkama uz financijske izvještaje. U takvim okolnostima potrebno je postupiti u skladu sa odredbama HSFI-a 4 - Događaji nakon datuma bilance, odnosno MRS-a 10 - Događaji nakon izvještajnog razdoblja. Također, potrebno je obratiti pozornost je li i dalje primjenjiva pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja.

 

Sadržaj:

Uvod

Definiranje događaja

Utvrđivanje financijskih izvještaja

Usklađujući događaji

Neusklađujući događaji

Neograničenost vremena poslovanja

    

 

 

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.