danas je 27.9.2023

Input:

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - Pokazatelji dobiveni primjenom složenih modela i ostali modeli

3.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:15:41

Poglavlja

Osim pojedinačnih pokazatelja, za analizu poslovanja, odnosno predviđanje bilo stečaja ili poslovne izvrsnosti koriste se složeni modeli. Za predviđanje stečaja koriste se  Altmanov Z- score ili EMS model,  a za predviđanje poslovne izvrsnosti koristi se BEX model.

Osim financijskih modela, u upotrebi su i modeli koji koriste uz financijske i nefinancijske pokazatelje za utvrđivanje poslovanja društva.

SADRŽAJ:

  • Z-score
  • EMS MODEL
  • BEX MODEL
  • OSTALI MODELI
  • Umjesto zaključka

Predavač

dr.sc. Vlasta Roška

dr.sc. Vlasta Roška

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2012. godine u znanstvenom polju Ekonomija, znanstvene grane Računovodstvo. Ima preko 25 godina radnog iskustva na prodručju računovodstva, revizije, plana i analize i menadžmenta. Osnivačica je i direktorica trgovačkog društva TOTAL BALANCE d.o.o. za reviziju i računovodstvo. Osnovala je i društvo VLASTA ROŠKA POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d. specijalizirano za usluge poreznog savjetovanja temeljem Odobrenja za rad Ministarstva financija Klasa: UP/I-131-01/05-01/02; Ur.broj:513-07-21-07/05-5, od 29. prosinca 2005. godine. Posjeduje zvanja i cerifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođe. Radi kao vanjski suradnik na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu u zvanju profesora visoke škole.