danas je 25.6.2024

Input:

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA- Uvod u analizu financijskih izvještaja

18.7.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:22:54

Poglavlja

 Financijska analiza je važan alat koji manageri koristi pri donošenju odluka vezanih za poslovanje trgovačkih društava. Ona prethodi procesu upravljanja ili, preciznije, prethodi procesu planiranja koji čini sastavni dio upravljanja. Najveći dio podataka koji se koristi za izračunavanje pokazatelja nalazi se u temeljnim financijskim izvještajima. Kroz horizontalnu analizu uočava se tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih izvještaja na osnovu čega je moguće utvrditi problematična područja poslovanja. Vertikalna analiza služi za uspoređivanje podatka  financijskih izvještaja u jednoj godini. 

  • Financijski izvještaji
  • Menadžerski financijski izvještaji
  • Vertikana analiza
  • Horizontalna analiza
  • Umjesto zaključka

Predavač

dr.sc. Vlasta Roška

dr.sc. Vlasta Roška

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2012. godine u znanstvenom polju Ekonomija, znanstvene grane Računovodstvo. Ima preko 25 godina radnog iskustva na prodručju računovodstva, revizije, plana i analize i menadžmenta. Osnivačica je i direktorica trgovačkog društva TOTAL BALANCE d.o.o. za reviziju i računovodstvo. Osnovala je i društvo VLASTA ROŠKA POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d. specijalizirano za usluge poreznog savjetovanja temeljem Odobrenja za rad Ministarstva financija Klasa: UP/I-131-01/05-01/02; Ur.broj:513-07-21-07/05-5, od 29. prosinca 2005. godine. Posjeduje zvanja i cerifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođe. Radi kao vanjski suradnik na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu u zvanju profesora visoke škole.