danas je 24.5.2024

Input:

Covid-19 i mogućnost otkazivanja ugovora o raduOnline razgovor

29.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Ima li poslodavac ovlast naložiti radnicima cijepljenje protiv COVID-19?

 

Odgovor 1: Nema. Poslodavac ne može izravno nalagati radnicima cijepljenje niti bilo koji drugi zdravstveni zahvat ili postupak, ali ima druge mehanizme odnosno interes na radnopravnom polju urediti tko može, a tko ne može raditi na ovaj ili onaj način u njegovoj sistematizaciji radnih mjesta. Dakle, neizravno bi poslodavac mogao utjecati na cijepljenje ili necijepljenje radnika uvođenjem određenih restrikcija i drugih pravila koja se odnose izravno na njegovu domenu – zaštitu na radu, radne odnose itd., s obzirom da ga Zakon o radu i drugi propisi obvezuju da radnicima osigura uvjete za siguran rad.

 

Pitanje 2: Ima li poslodavac pravo otkazati ugovor o radu radniku koji se ne želi cijepiti?

 

Odgovor 2: Ne može mu otkazati zbog toga što se nije cijepio, ali su moguće situacije u kojima radnik, zbog vlastitog odabira necijepljenja, neće biti u mogućnosti odraditi posao za koji je s poslodavcem sklopio ugovor o radu pa će poslodavac biti u situaciji otkazati ugovor o radu zbog nemogućnosti obavljanja poslova od strane radnika, ali nikad zbog toga što se radnik nije cijepio. 

 

 

Pitanje 3: Mogu li dobiti otkaz ako se odbijam cijepiti ili testirati?

 

Odgovor 3: Ne možete zbog toga što ste se odbili cijepiti ili testirati, ali možete zato što nećete biti u mogućnosti doći na posao i obavljati poslove koje ste ugovorili sa svojim poslodavcem, ukoliko poslodavac propiše određene uvjete, primjerice za ulazak u poslovne prostorije itd. Poslodavca obvezuju Zakon o radu i drugi propisi da osigura uvjete za siguran rad svim radnicima i cijepljenima i necijepljenima, a u uvjetima trenutne epidemije necijepljeni prema stavu medicinske struke predstavljaju povećani rizik pa i poslodavac može poduzeti određene korake kako bi zaštitio zapravo svoj proizvodni proces, a usput i zdravlje svih radnika. 

 
Pitanje 4:
S obzirom da naš poslodavac zapošljava veliki broj radnika (850),  na koji način je dozvoljeno praćenje COVID potvrda i možemo li  inzistirati na njima?

 

Odgovor 4: Smatramo da ne postoje nikakve prepreke za poslodavca da uvede obvezu radnicima da prilikom dolaska na radno mjesto, odnosno ulaska u zgradu poslodavca pokažu COVID potvrde ili u izostanku potvrde, PCR test. Tu postoji legitiman interes poslodavca usmjeren na zaštitu zdravlja svih radnika i osiguranje neometanog procesa rada, kako ga i obvezuju Zakon o radu i drugi propisi (Zakon o zaštiti na radu itd.). Treba uvažiti pojedine slučajeve medicinski opravdanog necijepljenja i vidjeti postoji li mogućnost izostanka sankcija za takvog radnika. U svakom slučaju, treba paziti na proporcionalnost sankcija (može li se organizirati neometan proces rada s radnicima koji se nisu cijepili. Ako ne, mogući su i otkazi, ali ne zbog toga što se nisu cijepili, nego zbog toga što ne mogu obavljati poslove u trenutnim uvjetima. Način praćenja i kontrole određuje sam poslodavac - elektronski, zaštitarske službe, fizički oblik potvrde itd. svejedno je, na poslodavcu je da si organizira poslovanje.

 

Pitanje 5: Može li država propisati obvezno cijepljenje određenih kategorija građana?

Odgovor 5:  Može, jednostavnom izmjenom odnosno dopunom ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Narodne novine" br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20.). Tamo već postoji cijeli niz bolesti protiv kojih je propisano obvezno cijepljenje, no – trenutno na popisu nije i COVID-19. Postoji i odluka Ustavnog suda RH (npr. posl. br. U-III-7725/2014 od 11.7.2017.) koja ukratko kaže da cijepljenje nije eksperimentalno liječenje, da propisivanje obveznog cijepljenja ima legitiman cilj (zaštita javnog zdravlja) i u skladu je s obvezama države