danas je 27.9.2023

Input:

Definiranje poreznog obveznika prema novom zakonu o PDV-u

20.6.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ulaskom Republike u Europsku uniju početi će se primjenjivati novi Zakon o PDV-u (dalje: Zakon), a koji je utemeljen na odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EU te je s navedenim odredbama u cijelosti i usklađen. Jedno od temeljnih poglavlja navedenog Zakona svakako je i određivanje poreznog obveznika.

Članak 6. Zakona definira „poreznog obveznika“ kao svaku osobu koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti te, za potrebe PDV-a, definira  „gospodarsku djelatnost“ kao svaku djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja, ali i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine, u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda. Preduvjet da se gospodarska djelatnost obavlja "samostalno" isključuje iz PDV-a zaposlene i druge osobe, ukoliko su one vezane za poslodavca ugovorom o radu ili bilo kakvim drugim zakonskim obvezama na temelju kojih nastaje odnos između poslodavca i posloprimca u pogledu uvjeta rada, naknada i odgovornosti poslodavca. Stoga, kada bilo koja osoba samostalno obavlja neku gospodarsku djelatnost, bez obzira na svrhu i rezultate te djelatnosti, ta osoba će se u svakom slučaju smatrati poreznim obveznikom. Navedeno znači da porezni obveznik može biti bilo koja osoba bez obzira na njeno formalno ustrojstvo, pa čak i fizička osoba ukoliko ta osoba obavlja samostalno neku djelatnost koja će se smatrati gospodarskom djelatnosti prema odredbama Zakona o PDV-u. Također, ulaskom Republike Hrvatske na zajedničko tržište Europske unije pojam „porezni obveznik“ svakako će se morati gledati na jedan širi način. U pogledu navedenog razvidno je da će se poreznim obveznikom u Republici Hrvatskoj