danas je 25.6.2024

Input:

Donosi li uvođenje eura koristi za međunarodnu razmjenu i ulaganja u Hrvatskoj?

10.5.2022, Izvor: EURO - HNB: Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj (https://euro.hnb.hr/)

Učinak uvođenja eura na hrvatsku međunarodnu razmjenu i ulaganja mogao bi biti pozitivan. Pritom bi se razmjena robe mogla blago povećati zbog nižih transakcijskih troškova i lakše usporedivosti cijena te uklanjanja valutnog rizika, što bi moglo povećati cje­ novnu konkurentnost hrvatskih poduzeća. Malo vidljiviji učinak uvođenje eura moglo bi imati na turističku djelatnost zbog veli­ čine turističkog sektora i zamjetnog obujma gotovinskih trans­ akcija, koji dodatno pojačavaju spomenute učinke. Glede inve­ sticija, očekivani pozitivan utjecaj na inozemna izravna ulaganja je, kao i kod trgovine, trebao nastupiti još u vrijeme priprema i ulaska u EU, no to se nije ostvarilo zbog slabe domaće investi­ cijske klime, ali i suzdržanosti međunarodnih ulagača. Među­ tim, s uvođenjem eura i posljedičnim smanjenjem rizika za ma­ kroekonomsku stabilnost, dio toga neostvarenoga investicijskog potencijala ipak bi se mogao nadoknaditi.

Uvođenje eura u Hrvatskoj moglo bi