danas je 24.5.2024

Input:

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

5.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:17:59

Poglavlja

U slučaju kada postoji dugotrajna imovina čija će knjigovodstvena vrijednost biti nadoknađena prodajom, a ne njenim korištenjem, uz uvjet da ta prodaja mora bi vrlo vjerojatna, društvo će dugotrajnu imovinu klasificirati kao namijenjenu prodaji. Stoga, po ispunjenju uvjeta klasifikacije kao namijenjene prodaji, imovinu je potrebno prestati iskazivati kao dugotrajnu te će se klasificirati na zasebnu stavku unutar kratkotrajne imovine, uz prestanak obračuna amortizacije.

Više o uvjetima za klasifikaciju koji moraju biti zadovoljeni, mjerenju i evidentiranju dugotrajne imovine namijenjene prodaji sukladno računovodstvenim standardima (HSFI 8/MSFI 5) saznajte tijekom webinara.

Predavač

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.