danas je 25.6.2024

Input:

ESG izvještavanje

11.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:52:09

Poglavlja

Što je ESG izvješće?

ENVIRONMENTAL: Okolišni ciljevi-ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama, održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa, prijelaz na kružno gospodarstvo, sprečavanje i kontrola onečišćenja, zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

SOCIAL: Društveni ciljevi- jednake mogućnosti za sve, rodna ravnopravnost, jednaka plaća za jednaki rad, osposobljavanje i razvoj vještina, radni uvjeti, sigurno i dobro radno okruženje, poštivanje ljudskih prava, zapošljavanje i uključivanje osoba sa invaliditetom

GOVERNANCE: Upravljački ciljevi – poslovna etika i korporativna kultura, uključujući borbu protiv korupcije i podmićivanja, upravljanje i kvaliteta odnosa s poslovnim partnerima, sustavi unutarnje kontrole i upravljanja rizicima.

Predavač

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Pored znanstvene titule magistra kemijskih znanosti, ima i nastavno zvanje predavač, izdano potvrdom Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je na Veleučilištu Karlovac u Karlovcu i Zagrebačkom učilištu u Zagrebu. Posjeduje bogato znanje i iskustvo iz područja zaštite okoliša, osobito održivog gospodarenja otpadom-postupcima obrade, postupanju s opasnim tvarima, reagiranjima kod iznenadnih događaja. Isto tako posjeduje izvrsna znanja i vještine prijenosa znanja i organizacije učenja.