danas je 29.9.2023

Input:

ESPD - Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi u praksi ( Zakonodavni okvir, svrha i obilježja ESPD-a)

19.4.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:09:31

Poglavlja

Predavač

Marijana Šperanda dipl.oec.

Marijana Šperanda dipl.oec.

Marijana  Šperanda  radi  kao  savjetnica  u  Državnom  uredu  za  središnju  javnu  nabavu  gdje obavlja  sve  poslove  cjelovitog  upravljanja  nabavnim  kategorijama  iz  djelokruga  rada  ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanim uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne  komisije  u  području  javne  nabave.  Posjeduje  certifikat  u  području  javne  nabave. Intenzivno  je  angažirana  na  razvoju  elektroničke  javne  nabave  kao  i  u  području  primjene ekonomski  najpovoljnije  ponude.  Kao  dodatno  usavršavanje  pohađala  je  razne  programe izobrazbe,  od  kojih  i  Program  izobrazbe  „Trening  trenera  –  opći“.  Sudjeluje  na  stručnim događanjima  i  konferencijama,  kao  sudionik  ili predavač te  je  također  redoviti  predavač  na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave.