danas je 24.9.2021

Input:

Europska kartica zdravstvenog osiguranja

18.6.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:24:32

Poglavlja

Teme kojih smo se dotakli u ovom video seminaru su:

1. Pravna osnova za primjenu Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)
2. Sadržaj i oblik EKZO
3. Izdavanje i rok važenja
4. Zamjenski Certifikat
5. Opseg usluga koje se mogu koristiti temeljem EKZO ili Certifikata?
6. Gubitak i oštećenje EKZO
7. Odgovornost za zlouporabu

Predavač

stručnjak iz prakse

stručnjak iz prakse