danas je 14.7.2024

Input:

Evidencije o radnicima - početak i kraj radnog vremena

22.7.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Treba li, prema novim evidencijama o radnicima, na evidenciji radnih sati voditi radno vrijeme (početak i završetak rada) ili je dovoljno upisivati ukupno odrađeni sati u toku rada.

Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, stupio na snagu 7.8.2014.) u svom čl. 5. propisuje obvezu poslodavaca da vode evidenciju o radnicima koji su kod njih zaposleni, koja evidencija mora sadržavati podatke o radnicima i o njihovom radnom vremenu. Sadržaj i način