danas je 24.5.2024

Input:

Formiranje ostalih rezervi

27.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:00:51

Poglavlja

Sadržaj:

  1. Definiranje ostalih rezervi
  2. Zakonski propisi
  3. Računovodstveni propisi
  4. Evidentiranje u poslovnim knjigama (formiranje rezervi, korištenje/ukidanje rezervi)

Opis:

Webinar je posvećen formiranju ostalih rezervi u skladu s relevantnim zakonodavstvom. U kontekstu računovodstva i trgovačkih društava, formiranje ostalih rezervi je bitan korak u pravilnom vođenju financijskih izvještaja i upravljanju poslovnim rezultatima. Prema Zakonu o računovodstvu (ZOR) i Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD), društva su obvezna formirati ostale rezerve ukoliko na datum bilance iskazuju neotpisane troškove razvoja u aktivi bilance te dobit koja se pripisuje sudjelujućim interesima, a nije primljena niti se njena isplata može zahtijevati. Upravo ova dva elementa će biti predmet našeg webinara.

 

Predavač

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.