danas je 14.7.2024

Input:

Glavne izmjene u načinu ostvarivanja prava na roditeljski dopust radno aktivnih osoba

19.9.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

U „Narodnim novinama“ broj 54/13. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Izmjene i dopune Zakona). Istima je izmijenjen i dopunjen postojeći Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine" broj 85/08., 110/08. i 34/11. - Zakon).

U pogledu ostvarivanja prava na roditeljski dopust izmjene su za zaposlene i samozaposlene roditelje donijete sljedeće novine.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj, nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ili nakon proteka vremena korištenja dodatnog rodiljnog dopusta kao prava na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na