danas je 14.7.2024

Input:

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

28.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:10:46

Poglavlja

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisana je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na ovome webinaru možete saznati sve o primjeni Zakona i sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Sadržaj:

  1. Uvod u sustav fiskalne odgovornosti (kao dio sustava unutarnjih kontrola)
  2. Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
  3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti i primopredaja dužnosti
  4. Sastavni dijelovi Izjave

          - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti / Prilog 2

        -  Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti / Prilog 3

        -  Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima / Prilog 4

         - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola / Prilog 5