danas je 24.9.2021

Input:

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinunovo

27.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:44:54

Poglavlja

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
– na snazi od 01.01.2019. godine

nova Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- na snazi od 12.10.2019. godine
Direktiva Vijeća Europske unije 2011/85/EU od 08.11.2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica (SL L 306, 23.11.2011.)

cilj Zakona:
osiguranje i održavanje fiskalne odgovornosti, transparentnosti te srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija
uspostavljanje, primjena i jačanje fiskalnih pravila i pravila za osiguranje fiskalne odgovornosti na temelju kojih Vlada Republike Hrvatske utvrđuje i provodi fiskalnu politiku
obveznici primjene:
državni proračun, proračuni JL(R)S, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JL(R)S utvrđenim u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više JL(R)S, druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više JL(R)S utvrđenim u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti kojeg vodi Ministarstvo financija
+ sva ostala društva i pravne osobe kojima je isključivi osnivač/vlasnik Republika Hrvatska i/ili JLP(R)S – iako nisu upisane u Registar

Predavač

Maja Hleb dipl.oec

Maja Hleb dipl.oec

Stalna je sudska vještakinja za područje ekonomije pri Županijskom sudu u Varaždinu. Na rukovodećim poslovima u računovodstvu, financijama i porezima radi 28 godina. Između ostalog, bila je pročelnica Porezne uprave - Područnog ureda Koprivnica, predsjednica uprava komunalnih trgovačkih društava, članica gradskih i županijskih odbora za gospodarstvo i razvoj. Stručnjakinja je u područjima računovodstva, financija, poreza, poslovnih analiza i izvješćivanja, kontrolinga, planiranja poslovanja, procjene vrijednosti, poslovnih kombinacija i javne nabave. Predavala je računovodstvo i autorica je više računovodstvenih skripti i objavljenih stručnih radova.