danas je 14.7.2024

Input:

Izmjene propisa u 2018. Online razgovor

16.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Što čini osnovicu za obračun plaće u naravi kod financijskog leasing-a? 1% ukupne (bruto) vrijednosti automobila ili 1% od neto vrijednosti uvećano za 50% PDV-a?

Odgovor:  Vjerujem da bi trebalo biti 1% nabavne uvećano za 50% pretporeza, no morat ćemo pričekati tumačenja PU, a obzirom je bilo jako puno upita oko osobnih automobila pripremaju se tumačenja koja će biti objavljena u skorije vrijeme.

Pitanje 2: Je li je 50% nepriznatog PDV-a na troškove osobnih automobila u cijelosti nepriznat trošak sa stanovišta poreza na dobit?

Odgovor:  Da, osim u slučaju kada se obračunava plaća u naravi.

Pitanje 3: Vezano uz reprezentaciju na službenom putu. Je li postoji mogućnost da poslodavac donese odluku u kojoj će se djelatnik koji je na službenom putu isključiti iz računa na kojem je reprezentacija za poslovne partnere i za svoj dio hrane zatražiti u restoranu poseban račun koji će podmiriti iz svoje dnevnice? Je li bi djelatniku tako bilo moguće isplatiti npr. punu dnevnicu iako postoji i račun za reprezentaciju na službenom putu?

Odgovor: Propisano je ako radnik jede na poslovnom ručku koji se podmiruje iz reprezentacije poslodavca tada se dnevnica umanjuje, znači ili dnevnica ili reprezentacija, ne bih savjetovala primjenu Vašeg prijedloga.

Pitanje 4: Vezano uz reprezentaciju na službenom putu. Je li postoji mogućnost da poslodavac donese odluku u kojoj će se djelatnik koji je na službenom putu isključiti iz računa na kojem je reprezentacija za poslovne partnere i za svoj dio hrane zatražiti u restoranu poseban račun koji će podmiriti iz svoje dnevnice? Bi li djelatniku tako bilo moguće isplatiti npr. punu dnevnicu iako postoji i račun za reprezentaciju na službenom putu?

Odgovor:  Propisano je ako radnik jede na poslovnom ručku koji se podmiruje iz reprezentacije poslodavca tada se dnevnica umanjuje, znači ili dnevnica ili reprezentacija, ne bih savjetovala primjenu Vašeg prijedloga.

Pitanje 5: Je li je 50% nepriznatog PDV-a na troškove osobnih automobila u cijelosti nepriznat trošak sa stanovišta poreza na dobit. Što je ako se obračunava plaća u naravi?

Odgovor: Ako se obračunava plaća u naravi tada je trošak priznat 100%, što bi značilo da nakon što 50% iznosa pretporeza maknete sve ostalo ide na porezno priznat trošak.

Pitanje 6: Je li je dobro postavljeno knjiženje troškova osobnih automobila:

Primjer-Račun za operativni najam automobila: osnovica 1.000,00 pretporez 250,00 ukupno 1.250,00 Knjiženje: 4140 50%usluga oper liz autom+50% pdv-nepriznato 625,00 nepr u PD ob4141 50% usluga operat. lizinga auto.-priznato