danas je 23.4.2024

Input:

Izmjene u javnoj nabavi u 2023. godini

19.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:39:33

Poglavlja

Sadržaj:

  • Zakon o uvođenju eura i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi br.114/2022
  • Ciljevi izmjena
  • Izmjene od 1.1.2023
  • Nabava prema Pravilniku o obnovi
  • Novosti u EOJN RH od 14. studenog 2022.
  • Vrijednosni pragovi
  • Izmjene u DON
  • Izmjene u ugovoru i troškovnicima

Opis:

Webinar Izmjene u javnoj nabavi u 2023. godini u praksi donosi pregled aktualnih zakonskih izmjena vezanih uz Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 114/2022). Ove izmjene omogućuju naručiteljima da postupak nabave ne zaustavljaju, odnosno da javno otvaranje ponuda ne odgađaju, u slučaju kada izjavljena žalba nije dopuštena ili je očito nepravodobna. Osim toga, izmjene definiraju i mogućnost odbacivanja žalbe kao neuredne ako ne sadržava žalbene navode , a time se povećava iznos žalbenih naknada na način da se postigne ravnoteža između procijenjene vrijednosti nabave i prava na pristup žalbi. Najznačajnije izmjene koje se primjenjuju od 1.1.2023 su e-žalbe i rok mirovanja koji se podnose u roku od 10 dana, povećanje iznosa žalbenih naknada, usklađivanje s EUR-om, sklapanje ugovora od izvršnosi odluke u roku od 90 dana, sklapanje anexa do 50% osnovne vrijednosti prvotnog ugovora i nabava u slučaju katastrofa.

Predavač

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.