danas je 4.3.2024

Input:

Izmjene u postupku zapošljavanja stranaca pri ulasku Republike Hrvatske u Schengen

24.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Koja dokumentacija nam je potrebna za zaposliti stranca?

Odgovor 1: Radnik je poslodavcu dužan dostaviti osobne isprave, dokaz o stečenoj kvalifikaciji i dokaz da  nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku, osim ako se radi o upućenom radniku odnosno studentu, istraživaču ili osobi koje je premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a.

Činjenicu o tome je li radnik ima zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj te da nije izdano upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu u svrhu zabrane ulaska i nije obuhvaćen međunarodnim mjerama ograničavanja ulaska koje obvezuju Republiku Hrvatsku, provjeriti će MUP po službenoj dužnosti.

 

Pitanje 2: Što je dokaz o kvalifikaciji za stranca? 

Odgovor 2: Dokazom o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljanina treće zemlje smatra se: diploma, svjedodžba, radna knjižica, majstorski ispit ili uvjerenje o stručnom usavršavanju, a u postupku produljenja dozvole za boravak i rad, ako se radi o istom poslodavcu, istom državljaninu treće zemlje i istom zanimanju, navedena dokumentacija ne mora se prilagati.

 

Pitanje 3: Mi smo neprofitna udruga koja ima namjeru angažirati strance kao volontere u okviru međunarodnih projekata za koje smo dobili sredstva. Koja dokumentacija je potrebna za volontera stranca u tom slučaju?

Odgovor 3: Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljanina treće zemlje koji dolazi kao volonter na temelju međunarodne razmjene i suradnje volontera, osim dokumentacije iz