danas je 14.7.2024

Input:

Kako primorati poslodavca na dostavu obračuna plaće odnosno isplatu iste?

22.5.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

Tužna je istina kako je i u današnje vrijeme, kada javna sredstva prisile sve sofisticiranija, a propisi sve rigorozniji, moguće da se događaju samovolje poslodavaca koji odbijaju (iz poznatog ili nepoznatog razloga) isplatiti dospjele plaće radnicima ili dostaviti obračune istih. Međutim, radnik kao takav je zaštićeniji nego što misli, a postoje vrlo jednostavna rješenja za takve nastale situacije. Stoga ćemo pokušati uspješno izložiti kako radnik može primorati poslodavca na dostavu obračuna plaće, odnosno isplatu iste.

U skladu sa odredbom članka 85. Stavka 2. Zakona o radu („NN“ br. 149/09,61/11,82/12,73/13; dalje u tekstu „ZR“), poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ju ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine radniku dostaviti obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti.

Navedeni je obračun ovršna isprava, a radnik na temelju istog može pokrenuti ovršni postupak kod Financijske agencije (FINA).

Nadalje, čl. 85. st. 1“ZR“-a