danas je 14.7.2024

Input:

Kontrola privremene nesposobnosti za rad

16.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad osiguranik ima opravdanje zbog izostanka s posla, budući da je spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Osiguranik također ima pravo i na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno i u drugim slučajevima kada postoje određene okolnosti (njega člana obitelji, pratnja i dr.) zbog kojih osiguranik ne može obavljati obvezu rada, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Razdoblje privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad, za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće dokazuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti za rad koju izdaje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi (dalje u tekstu: izabrani doktor). Izabrani doktor utvrđuje početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u skladu sa medicinskom indikacijom i utvrđenim smjernicama.

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da poslodavac osiguranika može zahtijevati od HZZO-a kontrolu opravdanosti privremene nesposobnosti za rad za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti osiguranika za rad, a što je ujedno i najčešći slučaj kada se provodi kontrola privremene nesposobnosti za rad.

Nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti osiguranika za rad, odnosno nadzor nad utvrđivanjem postojanja medicinskih indikacija ili drugih razloga za privremenu nesposobnost, obavlja HZZO.

Pravilnikom o kontroli privremene nesposobnosti uređuje se postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti osiguranika za rad, vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad.

Nadzor nad korištenjem privremene