danas je 24.5.2024

Input:

Mitovi i legende o procjeni rizika iz zaštite na radu

2.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:46:35

Poglavlja

Procjena rizika temelj je svih mjera koje se poduzimaju za poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U provedbi zaštite na radu u Hrvatskoj postoje brojni mitovi i legende. Izlaganje daje kritički osvrt na izradu procjene rizika u području zaštite na radu i pojedine segmente povezane sa njenom izradom. Mitovi su nastali tamo gdje struka nije raščistila neki problem, a legende su priče o stvarnim događajima u kojima se stvarni podaci isprepliću sa fantastičnim, nadnaravnim, neobičnim događajima, najčešće izmišljenim i obogaćenim maštom. Za prevladavanje postojećih mitova i legendi potrebno je kreirati bolje modele koji će podići zaštitu zdravlja i sigurnost radu na višu razinu.

Predavač

dr. sc. Darko Palačić

dr. sc. Darko Palačić

doktor znanosti u području zaštite na radu sa 30 godina iskustva u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i privatnoj zaštiti.U svojoj karijeri obavljao je poslove vatrogasca, stručnjaka zaštite na radu, rukovoditelja odjela za sigurnost, privatnog detektiva, predavača, auditora ikonzultanta.Vodi i koordinira poslove tjelesne zaštite i upravljanja kvalitetom u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o. Tijekom godina bavio se istraživanjem različitih funkcija poslovnih procesa u području sustava upravljanja sigurnošću, o čemu je objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Od 2007. godine radi kao profesor visoke škole na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu. Kao konzultantprovodi edukacijete savjetovanja za uspostavu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću, okolišem i kvalitetom uz stalno praćenje zakonske regulative iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i drugih područja sigurnosti. Za potrebe certifikacijskih organizacija provodi nadzorne i certifikacijske audite sustava upravljanja prema međunarodnim normama.

 

Kao predstavnik visokoškolskih ustanova član je Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Član je komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.