Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

MSFI 9 – Financijski instrumenti - tretman ulaganja u vlasničke instrumente

5.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:31:00

Prema MSFI-u 9 ulaganja u vlasničke instrumente moguće je klasificirati:

  1.  po fer vrijednosti kroz RDG
  2.  po fer vrijednosti kroz OSD isključivo temeljem neopozivog izbora pri početnom priznavanju. 

- vrednovanje i naknadno mjerenje vlasničkih instrumenata vrši se isključivo po fer vrijednosti - efekti se, ovisno o kategoriji ulaganja, iskazuju unutar računa dobiti i gubitka, ili unutar ostale sveobuhvatne dobiti (uključujući i tečajne razlike). 

  •  novost: 

a) za ulaganja u vlasničke instrumente koji su klasificirani kroz OSD prilikom prestanka priznavanja akumulirani dobici/gubici iskazani u OSD ne reklasificiraju u RDG, već se mogu prenositi unutar vlasničkog kapitala, tj. u zadržanu dobit.
b) ulaganja u vlasničke instrumente, bez obzira na kategoriju, ne treba testirati na umanjenje.
- potrebno je obratiti pozornost i na porezni efekt nerealiziranih dobitaka i gubitaka.

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

 

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>