danas je 25.6.2024

Input:

Naknada troškova prijevoza radnicima u situaciji posebnih okolnosti COVID 19

24.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.11.1.2 Naknada troškova prijevoza radnicima u situaciji posebnih okolnosti COVID 19

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Općenito, zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla ako je tako uređeno kolektivnim ugovorom, Pravilnikom društva, internim aktima, ugovorom o radu, odlukom, s obzirom da ovo pravo nije definirano Zakonom o radu. Naknada troškova prijevoza na posao i s posla smatra se neoporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada, uz uvjet da se isplaćuje radnicima kako je definirano čl. 7. st. 2. red. br. 29. i 30. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17-1/20; nadalje Pravilnik), tj. ako se naknađuje:

a) u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte za mjesni, odnosno međumjesni javni prijevoz;

b) ako radnik mora koristiti međumjesni i mjesni prijevoz – u visini stvarnih izdataka troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza, odnosno do visine stvarnih izdataka