danas je 19.6.2021

Input:

Naknada troškova prijevoza radnicima u situaciji posebnih okolnosti COVID 19

24.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.11.1.2 Naknada troškova prijevoza radnicima u situaciji posebnih okolnosti COVID 19

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Općenito, zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla ako je tako uređeno kolektivnim ugovorom, Pravilnikom društva, internim aktima, ugovorom o radu, odlukom, s obzirom da ovo pravo nije definirano Zakonom o radu. Naknada troškova prijevoza na posao i s posla smatra se neoporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada, uz uvjet da se isplaćuje radnicima kako je definirano čl. 7. st. 2. red. br. 29. i 30. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17-1/20; nadalje Pravilnik), tj. ako se naknađuje:

a) u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte za mjesni, odnosno međumjesni javni prijevoz;

b) ako radnik mora koristiti međumjesni i mjesni prijevoz – u visini stvarnih izdataka troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza, odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza;

c) ako na određenom području nema organiziranog prijevoza - u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz, odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.

Poslodavac može unaprijed kupiti godišnju karta ili se kupuje mjesečna prijevozna karta.

S obzirom da su zbog pojave virusa COVID 19 nastale posebne okolnosti (koje su definirane u čl. 107.a. Općeg poreznog zakona, Nar. nov., br. 115/16-32/20, kao događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu) te je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavljen javni prijevoz u trajanju od 30 dana (Odluka o obustavi javnog prometa i ograničavanju linijskog obalnog prometa od 22. ožujka 2020. godine), postavlja se pitanje koje su prijevozne mogućnosti da radnik dođe na posao te kakav je tretman nadoknade troškova prijevoza