danas je 25.6.2024

Input:

Novele u Zakonu o trgovačkim društvima

16.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ovaj članak predstavlja nastavak citiranog članak u kojem su iznesene novele sukladno Zaključku o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma od 12. svibnja 2022. godine"1"kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila ključne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Međutim, prema novelama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima[2] može se slobodno zaključiti da predstavljaju pravnu osnovu na koje se „naslanjaju“ sve novele u navedenim zakonima.

Tako se prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima onemogućava da članstvo u društvu steknu osobe u pogledu koje su uvedene međunarodne mjere  ograničavanja raspolaganja imovinom odnosno osoba koja je, koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela financiranja terorizma ili kaznena djela pranja novca.

Isto tako, utvrđuje se pravila koja su vezana za prokuru. Ukoliko bi se na strani prokuriste pojavile okolnosti koje bi da su postojale u vrijeme davanja prokure spriječile toj osobi da bude prokurista ovlasti iz prokure prestaju po sili zakona.

Novele u zakonu

Člankom 7.