danas je 4.3.2024

Input:

Novi Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 66/19)

27.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Koje su kazne za nepridržavanje odredbi Pravilnika? Kako je uređen sustav žalbi?

Odgovor 1: Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) rad odlagališta i obveze osoba koje upravljaju odlagalištem definirane su u čl. 40.. Člankom 168. Zakona propisane su kazne za prekršaje za Grad Zagreb, odnosno jedinice lokalne samouprave koje na svom području nisu osigurale uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom te ostale odredbe definirane u čl. 10. čl. 13, čl. 64, čl. 66, čl. 68, čl. 77, čl. 78, čl. 83, čl. 84, čl. 144, čl. 128 te čl. 135. Također, sukladno čl. 171, svako neispunjenje obveza propisanim u čl. 186 ovog Zakona ovlaštenoj osobi i drugim osobama u području gospodarenja otpadom, nad kojima je proveden nadzor Inspekcije zaštite okoliša, kao i za neispunjenje obveza u propisanom roku i na način propisan Zakonom, smatra se kršenjem Zakona.

Pitanje 2: Koje su kazne za nepridržavanje odredbi Pravilnika? Kako je uređen sustav žalbi?

Odgovor 2: Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) rad odlagališta i obveze osoba koje upravljaju odlagalištem definirane su u čl. 40.. Člankom 168. Zakona propisane su kazne za prekršaje za Grad Zagreb, odnosno jedinice lokalne samouprave koje na svom području nisu osigurale uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom te ostale odredbe definirane u čl. 10. čl. 13, čl. 64, čl. 66, čl. 68, čl. 77, čl. 78, čl. 83, čl. 84, čl. 144, čl. 128 te čl. 135. Također, sukladno čl. 171, svako neispunjenje obveza propisanim u čl. 186 ovog Zakona ovlaštenoj osobi i drugim osobama u