danas je 29.9.2023

Input:

Novi zakon o upućivanju radnika u RH te reguliranje boravka digitalnih nomada

27.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1:  Kako je regulirano pitanje isplate plaće radniku upućenom u Hrvatsku? Što je s putnim troškovima, neoporezivom iznosu za prehranu, trošku najma stana i drugim takvim troškovima?

Odgovor 1:  Naknadu za obavljeni rad koja se jamči upućenom radniku ako je povoljnija za radnika čine svi obvezni sastavni dijelovi naknade za obavljeni rad na koje imaju pravo svi domaći radnici prema propisu odnosno proširenom kolektivnom ugovoru, osim ako drugo nije određeno Zakonom.

Iznimno, strani agencijski radnik upućen korisniku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima pravo na naknadu za obavljeni rad na koju ima pravo domaći agencijski radnik prema odredbama općega propisa kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, a najmanje u iznosu koji ne smije biti nepovoljniji od plaće radnika zaposlenoga kod korisnika na istim poslovima, a koju bi strani agencijski radnik ostvario da je izravno sklopio ugovor o radu s domaćim korisnikom.

Naknadom za obavljeni rad ne smatra se naknada stvarno nastalih troškova zbog i za vrijeme upućivanja, kao što su troškovi putovanja, hrane, smještaja niti davanja u naravi, a koje je domaći poslodavac dužan osigurati domaćem upućenom radniku prema zakonodavstvu Republike Hrvatske odnosno na temelju obveze koja proizlazi iz prava koje se primjenjuje na radni odnos domaćega radnika. Novčana sredstva koja se na temelju posebnog propisa kojim se uređuje rad i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova uplaćuju u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond radnika člana fonda ne smatraju se naknadom za obavljeni rad.

 

Pitanje 2: Koje su najznačajnije novosti Zakona o strancima?

Odgovor 2: Među značajnim novostima je: institut dugotrajne vize (D), jasnije odredbe za ulazak i boravak državljana trećih zemalja, nova svrha privremenog boravka koji se odnosi na boravak digitalnih nomada. Jasnije odredbe u dijelu odobravanja privremenog boravka u humanitarne svrhe, nove odredbe u dijelu zapošljavanja državljana trećih zemalja, uvjete koje mora ispunjavati poslodavac radi dobivanja mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, povoljniji uvjeti za stjecanje stalnog boravka za članove obitelji hrvatskog državljanina ili životnog partnera, itd.

 

Pitanje 3: Što je plava karta? Odnosi li se samo na rad u RH ili i na boravak u RH?

Odgovor 3: EU plava karta je dozvola za boravak i rad koja ovlašćuje visokokvalificiranog