danas je 25.6.2024

Input:

Obračun PDV-a na trostrani posao

24.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Tvrtka smo koja robu kupuje u Italiji i sami radimo prijevoz u Hrvatsku. Planiramo prodavati robu u Sloveniji. Dakle, kupili bismo robu u Italiji i otpremili ju direktno slovenskom kupcu. Kako porezno tretirati navedene transakcije?

 

Odgovor 1: Slijedom navedenog zaključujem da bi se na zamišljeni model Vašeg poslovanja moglo primijeniti pojednostavljenje propisano za trostrani posao, a koje je je uređeno je odredbama članka 10. Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 73/13 do 113/22) i članka 32. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine, broj 79/13 do 41/22). Vaša tvrtka bila bi prvi kupac u lancu trostranog posla. Važna pretpostavka pojednostavljenja je da Vaša tvrtka nije registrirana za potrebe PDV-a u Sloveniji. Prilikom  zaprimanja računa od  prodavatelja, Vi ne biste navedenu transakciju bilježili niti u PDV obrascu niti u PDV-S obrascu. Prilikom ispostavljanja računa krajnjem kupcu, na račun je potrebno staviti klauzulu „Oslobođeno PDV-a  temeljem članka 141. Direktive Vijeća E2006/112    – prijenos porezne obveze“. Ista transakcija se iskazuje u ZP Obrascu - stupac 13.

 

Pitanje 2: Je li porezni obveznik obvezan obračunati PDV ako je porezni obveznik iz RH obveznik PDV-a? Naime, radi se o trgovini motociklima te prodaji jednog primjerka fizičkoj osobi u Mađarskoj. Treba li porezni obveznik iz RH obračunati PDV na fakturi?

 

Odgovor 2: U smislu članka 4. Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 73/13 do 113/22) motocikl se smatra vozilom za osobni prijevoz ako mu je  radni obujam motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW. PDV tretman predmetne transakcije ovisi o činjenici je li motocikl prodan u redovnom ili posebnom postupku oporezivanja marže te radi li se o novom ili starom prijevoznom sredstvu. Novi motocikl je u smislu Zakona o PDV-u vozilo isporučeno unutar 6 mjeseci od datuma prve uporabe ili vozilo koje nije prešlo više od 6.000 km.

Dakle, ako hrvatski porezni obveznik prodaje novi motocikl mađarskom građaninu, ta je isporuka oslobođena PDV-a i on neće na tu isporuku zaračunati hrvatski PDV. Mađarski  kupac, odnosno stjecatelj novog prijevoznog sredstva u Mađarskoj, obveznik je plaćanja PDV-a te tamo mora prijaviti stjecanje novog prijevoznog sredstva putem Prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava.

 

Ukoliko hrvatski prodavatelj prodaje mađarskom građaninu motocikl koji se smatra starim prijevoznim sredstvom (i u redovnom postupku oporezivanja i u posebnom postupku oporezivanja marže), na tu je isporuku potrebno zaračunati hrvatski PDV.

 

Pitanje 3: Bavimo se montažom metalnih konstrukcija. Naše usluge fakturiramo člankom 17. Zakona o PDV-u prema reverse charge. Naši kooperanti iz Hrvatske, koji rade u