danas je 14.7.2024

Input:

Obračun plaća i naknada radnika za vrijeme samoizolacijenovo

7.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:28:26

Poglavlja

- Obračun plaće i rad od kuće

- Prava iz radnog odnosa kada se rad odvija na izdvojenom mjestu

- Evidencija radnog vremena na izdvojenom mjestu

- Primjer sadržaja evidencije

- Oporezivanje rada kod kuće

- Primjer obračuna plaće - rad kod kuće te popunjavanje JOPPD obrasca

- Rad kod kuće obračunava se kao rad u radnim prostorijama poslodavca

- Primjeri obračuna plaće