danas je 14.7.2024

Input:

Obrazloženje točaka Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru/poništenju - zašto i kako obrazložiti?

22.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:57:07

Poglavlja

Sadržaj:

  1. Izrada zapisnika i odluka
  2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
  3. Osnove za isključenje
  4. Pojašnjenje čl. 293
  5. Praksa DKOM-a
  6. Odluke javnog naručitelja – čl. 301. do 305.
  7. Odluka o odabiru
  8. Odluka o poništenju
  9. Ispravak odluke

Opis:

"Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je iznimno bitan dokument jer predstavlja osnovu za preispitivanje odluka naručitelja. Shodno tome, on je i temelj za možebitne žalbe ponuditelja. Zakonodavac je isto tako propisao prilično stroge upute za izradu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda kojih se naručitelji moraju držati a najbitnije je da iz njega moraju proizlaziti jasne i obrazložene informacije. To nije uvijek lagan zadatak i puno je upitnika kako nešto dobro propisati, navesti ili obrazložiti. Posebno kad je riječ o odbijanju ponuda ili bodovanju. S druge strane, Odluka o odabiru ili poništenju mora biti sažeta, jasna, koncizna i s isto takvim obrazloženjima. S obzirom da je najveći broj žalbi upravo na Odluke o odabiru, posebnu pozornost je potrebno posvetiti izradi odluka i zapisnika koji su temelj za donošenje odluke. Ovaj webinar je ciljano usmjeren upravo na obrazloženje svih točaka zapisnika i odluka te će dati odgovore na najbitnija i najspornija pitanja iz ovog dijela."

Predavač

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Marijana Šperanda radi kao savjetnica u Državnom uredu za središnju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Također je angažirana i na pružanju savjeta, mišljenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U području javne nabave je od 2005. godine, te je redovita članica Državne ispitne komisije u području javne nabave. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Intenzivno je angažirana na razvoju elektroničke javne nabave kao i u području primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavršavanje pohađala je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stručnim događanjima i konferencijama, kao sudionik ili predavač,  te kao redoviti predavač na različitim programima izobrazbe iz područja javne nabave. Također je autorica i koautorica stručnih članaka iz područja javne nabave.