danas je 24.9.2021

Input:

Odgoda doprinosa i poreza na drugi dohodak vanjskih suradnika

30.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.11.1.4 Odgoda doprinosa i poreza na drugi dohodak vanjskih suradnika

Maja Hleb, dipl.oec

Zanima me koja je procedura i uvjeti  za odgodom doprinosa i poreza na drugi dohodak vanjskih suradnika? Mogu li se ta javna davanja odgoditi s obzirom da je moguće dobivanje potpore za zaposlenike i sufinanciranje dijela doprinosa od države?


Za odgodu plaćanja poreza i doprinosa podnosi se “generalni“ zahtjev Poreznoj