danas je 28.7.2021

Input:

Odgoda plaćanja i oslobođenje od plaćanja PDV-a - propisi, objašnjenja i primjer

29.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.11.1.3 Odgoda plaćanja i oslobođenje od plaćanja PDV-a – propisi, objašnjenja i primjer

Maja Hleb, dipl.oec

U „Narodnim novinama” broj 32/20 i 42/20 objavljene su dopune Općeg poreznog zakona, a u broju 35/20 i 43/20 objavljene su dopune te izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (u tekstu koji slijedi: Pravilnik) kojim su, između ostalog, izmijenjene i dopunjene odredbe koje se odnose na plaćanje poreza na dodanu vrijednost za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, a koje su na snazi od 09.04.2020. godine.

1. Odgoda dospjele obveze PDV-a

Člankom 71.b Pravilnika propisano je da se dospjelom obvezom PDV-a smatra svaka obveza koja dospijeva u roku od tri mjeseca od dana 20.03.2020. godine, a počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu travnju 2020. godine, odnosno obveza koja dospijeva za plaćanje od 20.04.2020. do 20.07.2020. godine. Iz navedenog proizlazi da se odgoda dospjele obveze NE ODNOSI na obvezu PDV-a za 02/2020, već se, za sada, odnosi isključivo na obvezu PDV-a za 03/2020 i 04/2020. Ovaj rok se može produžiti za još dodatna tri mjeseca, ako posebne okolnosti potraju duže. Za vrijeme odgode Porezna uprava neće obračunavati kamate.

U slučaju da poduzetnik neće biti u mogućnosti u odgođenim rokovima platiti odgođenu obvezu PDV-a, može Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za obročnu otplatu PDV-a (za vrijeme koje se, također, ne obračunavaju kamate).

  1. 1.1. Uvjeti za odgodu dospjele obveze PDV-a

Uvjeti za odgodu dospjele obveze PDV-a propisani člancima 71.c i 71.d Pravilnika su sljedeći:

  1. poduzetnik je obveznik PDV-a
  2. poduzetnik utvrđuje obvezu PDV-a prema izdanim računima
  3. poduzetnik nema dospjeli nenaplaćeni dug veći od 200,00 kn
  4. poduzetnik ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za odgodu dospjele obveze PDV-a najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ILI
    • - poduzetnik koji temeljem plana/projekcije poslovanja može pretpostaviti da će mu prihodi/primici u sljedeća tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za odgodu dospjele obveze PDV-a pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a odobrava se poduzetniku koji poreznu osnovicu PDV-a utvrđuje prema obavljenim isporukama, a takva mogućnost za poduzetnike koji poreznu osnovicu PDV-a utvrđuju prema naplaćenim/plaćenim isporukama nije dozvoljena. Nadalje, sukladno članku 71.d Pravilnika, poduzetnik koji ispunjava SVE prethodno navedene uvjete mora dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih/primljenih računa koji nisu naplaćeni/ plaćeni.

1.1. Način ostvarivanja odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a

Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a ostvaruje se putem propisanog Obrasca PDV u redovitom postupku oporezivanja (kao iz za ostale mjesece), ali za mjesec za koji želi ostvariti odgodu plaćanja obveze PDV-a, na PDV obrascu pod r.b. VIII.2.–Ostali podaci-Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona iskazuje razliku iznosa PDV-a nastalu između oporezivanja po izdanim računima u odnosu na oporezivanje po plaćenim/naplaćenim računima, čime, u stvari, podnosi zahtjev za odgodu plaćanja