danas je 24.9.2021

Input:

Odgoda plaćanja i oslobođenje od plaćanja PDV-a - propisi, objašnjenja i primjer

29.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.11.1.3 Odgoda plaćanja i oslobođenje od plaćanja PDV-a – propisi, objašnjenja i primjer

Maja Hleb, dipl.oec

U „Narodnim novinama” broj 32/20 i 42/20 objavljene su dopune Općeg poreznog zakona, a u broju 35/20 i 43/20 objavljene su dopune te izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (u tekstu koji slijedi: Pravilnik) kojim su, između ostalog, izmijenjene i dopunjene odredbe koje se odnose na plaćanje poreza na dodanu vrijednost za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, a koje su na snazi od 09.04.2020. godine.

1. Odgoda dospjele obveze PDV-a

Člankom 71.b Pravilnika propisano je da se dospjelom obvezom PDV-a smatra svaka obveza koja dospijeva u roku od tri mjeseca od dana 20.03.2020. godine, a počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu travnju 2020. godine, odnosno obveza koja dospijeva za plaćanje od 20.04.2020. do 20.07.2020. godine. Iz navedenog proizlazi da se odgoda dospjele obveze NE ODNOSI na obvezu PDV-a za 02/2020, već se, za sada, odnosi isključivo na obvezu PDV-a za 03/2020 i 04/2020. Ovaj rok se može produžiti za još dodatna tri mjeseca, ako posebne okolnosti potraju duže. Za vrijeme odgode Porezna uprava neće obračunavati kamate.

U slučaju da poduzetnik neće biti u mogućnosti u odgođenim rokovima platiti odgođenu obvezu PDV-a, može Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za obročnu otplatu PDV-a (za vrijeme koje se, također, ne obračunavaju kamate).

  1. 1.1. Uvjeti za odgodu dospjele obveze PDV-a

Uvjeti za odgodu dospjele obveze PDV-a propisani