danas je 29.9.2023

Input:

Odmori i dopusti

31.1.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:50:40

Poglavlja

Saznajte osnovna pravila odobravanja i korištenja odmora i dopusta prema važećem radnom zakonodavstvu, može li radnik sam odlučiti kada će koristiti godišnji odmor, mora li stanka (odmor tijekom radnog vremena) od 30 minuta biti korištena u neprekidnom trajanju, što je zamjenski odmor i kada ga se mora radniku dati na korištenje te u kolikom trajanju. Doznajte mora li poslodavac radniku dati plaćeni dopust i u kojim to slučajevima, te u kakvom su odnosu plaćeni i neplaćeni dopust; kojim su izvorima prava osim Zakona o radu regulirani odmori i dopusti, mogu li se subote računati u godišnji odmor, zašto je najkraće trajanje godišnjeg odmora u Zakonu o radu izraženo u tjednima i moramo li trajanje našeg godišnjeg odmora izražavati također u tjednima, te odgovore na mnoga druga pitanja u svezi ove teme.

Sadržaj videoseminara:

 • Vrste odmora i dopusta
 • Stanka
 • Dnevni odmor
 • Tjedni odmor
 • Godišnji odmor
 • Primjer korištenja punog godišnjeg odmora
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Trajanje godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • Raspored korištenja godišnjeg odmora
 • Uvjeti korištenja godišnjeg odmora
 • Prekršaji u vezi godišnjeg odmora
 • Plaćeni dopust
 • Neplaćeni dopust

______________________________________________________________

Pogledajte sljedeće video seminare:

Inspekcijski nadzor u radnim odnosima

Načini prestanka ugovora o radu

Naplata potraživanja i ovršni zakon

Predavač: