danas je 14.7.2024

Input:

Online razgovor: Radni odnosi i pravna pitanja u svakodnevnom poslovanjuOnline razgovor

21.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Zaposlenik je uzeo mjesec dana neplaćenog dopusta. Ima li on pravo na 12/12-tina godišnjeg odmora ili na 11/12-tina godišnjeg odmora?

Odgovor 1: Prema mišljenju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike neplaćeni dopust ne predstavlja prekid radnog odnosa već mirovanje i u tom slučaju radnik ostvaruje pravo na cijeli pripadajući godišnji odmor bez obveze proteka roka od 6 mjeseci. Mirovanje radnog odnosa uključuje zadržavanje postojećih prava i obveza iz vremena koja su prethodila mirovanju te predviđa nastavak njihova ostvarenja. To znači da radnik ima pravo na godišnji odmor iz kalendarske godine u kojoj se vratio na rad te eventualno na godišnji odmor iz prethodne godine, a je li on također pripadajući određuje se prema datumu kada se radnik vratio na rad (budući da bi se "stari" godišnji odmor trebao iskoristiti najkasnije do 30. lipnja u godini u kojoj se radnik vratio na rad).

Dakle, nakon korištenja toga prava, radnik u tekućoj kalendarskoj godini ostvaruje pravo na cijeli godišnji odmor kod svog poslodavca.

Međutim, ako radni odnos radniku miruje tijekom čitave kalendarske godine, miruju sva prava i obveze poslodavca i radnika pa samim time miruje i radnikovo pravo na godišnji odmor, kojeg u tom slučaju ne može prenositi i koristiti ga u idućoj kalendarskoj godini.

 

Pitanje 2: Imamo upit vezan uz puni/razmjerni dio godišnjeg odmora. Novi zaposlenik u tvrtki je došao 13.04.2021. na neodređeno, uz pripravnički staž na 12 mjeseci. Ima li on pravo na puni ili razmjeran dio godišnjeg odmora za 2021 godinu?

Odgovor 2: Radnik koji se prvi puta zaposli ili ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na „puni“ godišnji odmor, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavaca.

U upitu je navedeno da će radnik odraditi pripravnički staž iz čega se može zaključiti da se prvi put zapošljava. Dakle, u konkretnom slučaju, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa radnik ima pravo na puni godišnji odmor.

 

Pitanje 3: Koliko možemo radniku odobriti plaćenog