danas je 25.6.2024

Input:

Online razgovor: Sezonski radniciOnline razgovor

20.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Sezonski radnik nas želi tužiti jer mu je u smještaju koji smo mu našli i koji mu plaćamo došao miš. Također radnik se žalio na radove koji se izvode do kasno u noć kat iznad te tvrdi da ne može spavati ni se odmoriti za rad. Može li nas tužiti i po kojoj osnovi?

Odgovor 1: Može podnijeti tužbu da mu nije osiguran primjeren životni standard te da smještaj ne zadovoljava opće zdravstvene i sigurnosne norme koje su na snazi u Republici Hrvatskoj. Međutim, sve te činjenice je potrebno dokazati valjanim dokazima. Također je pitanje što želi postići takvom tužbom. Isplatu ne može tražiti jer poslodavac plaća smještaj.

 

Pitanje 2: Ukoliko želimo zaposliti stranca za vrijeme sezone, koje dokumente nam je dužan dostaviti? Možemo li ga tražiti potvrdu o nekažnjavanju te treba li on istu izvaditi kod nas ili u zemlji iz koje dolazi?

Odgovor 2: Radnik je poslodavcu dužan dostaviti osobne isprave, dokaz o stečenoj kvalifikaciji i dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku, osim ako se radi o upućenom radniku odnosno studentu, istraživaču ili osobi koje je premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a.

MUP će po službenoj dužnosti nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad provjeriti ukoliko osoba ima zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravak u Republici Hrvatskoj te imali li izdano