danas je 26.9.2023

Input:

Oporezivanje ino dohotka i dobiti

26.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Ostvario sam dohodak iz inozemstva na koji sam u inozemstvu plati porez. Hoće li mi se taj porez priznati u Hrvatskoj kod prijave tog dohotka?

Odgovor 1: Da, priznat će se kao plaćeni predujam poreza na dohodak ali najviše do visine poreza koji bi za tu vrstu dohotka platili da je ostvaren u Hrvatskoj.

Pitanje 2: Što znači metoda uračunavanja kao metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja?

Odgovor 2: Metoda uračunavanja znači da država porezne rezidentnosti odobrava odbitak u iznosu onog dijela svog poreza kojom bi u njoj bio oporezovan dohodak ostvaren u državi izvora, da je taj dohodak ostvaren u njoj.

Pitanje 3: Je li se primjenjuje ugovor o izbjegavanju oporezivanja ako hrvatskih poreznim propisom nije propisano oporezivanje takvog dohotka/ dobiti?

Odgovor 3: Ako prema nacionalnom poreznom propisu ne postoji mogućnost oporezivanja određenog oblika dohotka/dobiti jer primjerice osoba nije rezident ili ne ostvaruje oblik dohotka na teritoriju nacionalne porezne jurisdikcije koji podliježe oporezivanju, tada nema dvostrukog oporezivanja i nema primjene ugovora.

Pitanje 4: Koji je postupak izbjegavanja dvostrukog oporezivanja?

Odgovor 4: Postupak se provodi u 3 koraka: 1. korak - provjera odredbi domaćeg poreznog propisa – ako prema tom propisu ne postoji mogućnost oporezivanja tada nema dvostrukog oporezivanja i ugovor se ne primjenjuje. 2. korak – ako se radi o dohotku koji se može oporezivati prema odredbama domaćeg poreznog propisa, tada treba provjeriti odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i utvrditi