danas je 25.6.2024

Input:

Ostvarivanje prava na naknadu plaće osiguranika kojemu je u tijeku bolovanja prestao radni odnos

20.11.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prema čl. 51. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranje (“Narodne novine”, broj 80/13. i 137/13., nastavno: Zakon), osiguraniku kojemu je za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom naknada plaće pripada još najviše 30 dana računajući od dana prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti i to pod uvjetom da mu je izabrani doktor privremenu nesposobnost