danas je 14.7.2024

Input:

Otkaz i otkazni rokovi po ZORU-u 2014

18.11.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:53:51

Poglavlja

Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno, ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osima ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Također, maloljetni radnik koji radi najmanje četiri i pol sata dnevno ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta neprekidno. Ova “neprekidnost” nije propisana za punoljetne radnike. Novim je Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, na snazi od 7.8.2014.), propisano da radnik odnosno maoljetnik koji u nepunom radnom vremenu radi kod dva ili više poslodavaca, a ukupno dnevno radno vrijeme kod svih poslodavaca traje najmanje šest sati (punoljetni radnik), odnosno četiri i pol sata (maloljetnik), pravo na stanku ostvaruje kod svakog poslodavca razmjerno ugovorenom nepunom radnom vremenu. Dakle, po novom uređenju, radnicima u nepunom radnom vremenu koji rade kod više poslodavaca, računa se razmjerni dio stanke na koji će imati pravo kod svakog od pojedinih njegovih poslodavaca.

Sadržaj videoseminara:

  • Načini prestanka ugovora o radu
  • Redoviti otkaz
  • Poslovno uvjetovan otkaz
  • Sredstva rada, oprema, mjesto
  • Osobno uvjetovan otkaz
  • Neuspjeh probnog rada
  • Izvanredni otkaz
  • Otkazni rok

Predavač: