danas je 14.7.2024

Input:

Ovrha na plaći s primjerima iz prakse

30.10.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:41:08

Poglavlja

Hrvatski sabor donio je 28. rujna 2012. godine novi Ovršni zakon, a koji je stupio na snagu 15. listopada 2012. godine (NN br. 112/12), osim odredbi članka 356. do članka 364. koje stupaju na snagu danom prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Stupanjem na snagu novog Ovršnog zakona prestao je važiti Ovršni zakon (NN br. 139/10, 150/11, 154/11, 12/12, 70/12 i 80/12).

Na osnovu novog Ovršnog zakona donešen je niz zakonskih i podzakonskih propisa za provedbu ovršnih postupaka.

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 91/10 i 112/12), u Narodnim novinama br. 6/13 objavljen je Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, a koji je stupio na snagu dana 24.1.2013., osim odredbe čl. 26. st. 8. i 9. koje stupaju na snagu dana 1.3.2013. godine. Pravilnik na novi način propisuje dostavu i upisivanje osnove za plaćanje u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, način izvršenja osnove za plaćanje na novčanim sredstvima, način i rokove razmjene naloga i podataka FINE, način davanja podataka iz Očevidnika te postupanje s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe.
Pravilnik sadrži i odredbe kojima se regulira postupanje poslodavca u slučaju provedbe ovrhe na plaći, kao i dužnost uplate na poseban račun iznos izuzet od ovrhe prema članku 173. Ovršnog zakona i to provedba ovrhe isključivo na dijelu primanja sukladno članku 173. Ovršnog zakona, bez obzira na prethodno dane isprave o suglasnosti zapljene.

Sadržaj videoseminara:

  • Ovrha na plaći
  • Propisi
  • Ovršna isprava
  • Vjerodostojne isprave
  • Primjeri iz prakse
  • Opći porezni zakon
  • Prestanak ugovora o radu

 _____________________________________________________________

Pogledajte sljedeće video seminare:

Oporezivanje dohotka i popunjavanje JOPPD obrasca

Inspekcijski nadzor u radnim odnosima

Obračun plaća

Predavač:

mag. iur. Sanja Mjertan
Rođena je 22. srpnja 1970. godine u Požegi. Završila Pravni fakultet Sveučilista u Zagrebu i dana 08. lipnja 1995. godine u Zagrebu stekla zvanje diplomiranog pravnika s priznatim akademskim naslovom magistra prava. U radnom odnosu je na neodređeno vrijeme u Općoj županijskoj bolnici Požega, gdje radi od 1995. godine, pomoćnica za pravne poslove sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Požega te je imenovana odgovornom osobom za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola Opće županijske bolnice Požega od travnja 2007. do srpnja 2012. godine, osobom zaduženom za provedbu prakse u Općoj županijskoj bolnici Požega za studente Upravnog studija Veleučilišta u Požegi, osobom koja je osim poslodavca ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama/službenikom za informiranje te je jedna od ovlaštenih osoba matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr