danas je 14.7.2024

Input:

PDV tretman isporuka bez naknade

18.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:49:05

Poglavlja

Predmet oporezivanja PDV-om su isporuke obavljene uz naknadu. U određenim slučajevima može se smatrati da je isporuka obavljena uz naknadu i kao takva oporeziva PDV-om, iako stvarno naknada nije primljena, uz uvjet da je pri nabavi korišten odbitak pretporeza. Tu se radi o situacijama isporuka dobara ili obavljanja usluga bez naknade iz privatnih, nepoduzetničkih motiva. Isporuke bez naknade mogu biti obavljene i u poslovne svrhe kao što je primjerice davanje promidžbenih predmeta, te se takve isporuke ne smije izjednačiti sa izuzimanjem dobara ili usluga. U webinaru će biti pojašnjeno utvrđivanje porezne osnovice i obveze PDV-a kod isporuka kod kojih naknada nije obračunata.