danas je 25.6.2024

Input:

Porezna reforma Online razgovor

16.12.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

 

Pitanje 1:  Član uprave, nema prihode da bi isplatio plaću na bruto 5030,00 kuna, a može li obračunati doprinose na 5030,00kn, a neto isplatiti od 3120b? Može li biti prijavljen na pola radnog vremena?
Odgovor predavača: Može i jedno i drugo.

 

Pitanje 2:  Molim pojašnjenje kod reinvestiranja o nesmanjivanju broja zaposlenih. Hvala!
Odgovor predavača: Ne smije se smanjiti broj zaposlenika naredne 2 godine, gleda se broj zaposlenih na 01.01.2016.

 

Pitanje 3:  Direktor d.o.o.-a iznajmljuje svom društvu poslovni prostor u novoizgrađenoj kući za koju još nema imovinski list,a ima dodijeljeni kućni broj, pa porezna ne prima ugovor o najmu poslovnog prostora. Mogu li se ulaganja u tom prostoru knjižiti kao ulaganja nekretnine u pripremi? 
Odgovor predavača: Prostor nije od firme da bi bilo ulaganje u nekretnine u pripremi, može biti eventualno ulaganje u tuđu imovinu.

 

Pitanje 4:  Nažalost u sudskom registru (provjereno prije nego smo pitali) stoji samo članovi društva. Možemo li dobiti daljnja uputstva da li išta trebamo mijenjati?
Odgovor predavača: Osobe ovlaštene za zastupanje se smatraju članovima uprave, znači onaj tko je naveden kao osoba koja zastupa tvrtku je član uprave.

 

Pitanje 5:  Zanima me porezni tretman amortizacije osobnih vozila sa aspekta PDV-a i poreza na dobit.
Odgovor predavača: Od 01.01.2018. godine priznaje se 50% troška osobnih vozila i 50% pretporeza.

 

Pitanje 6: Status prokuriste od 01.01.2017.
Odgovor predavača: Nije se mijenjalo ništa oko prokurista.

 

Pitanje 7:  Trgovačko društvo osnovano 1994. dokapitalizacija izvršena 2009. U rješenju trgovačkog suda piše da su oni samo članovi društva. Podrazumijeva li to da su oni članovi uprave?
Odgovor predavača: Članovi društva - osnivači ne moraju biti i članovi uprave, provjerite u osnivačkom aktu tko je član uprave, a imate podatke i u sudskom registru koji je dostupan online.

 

Pitanje 8: Odnosi li se osnovica za doprinose i na ravnatelja ustanove koja posluje u sustavu poreza na dobit te ako je zaposlen u ustanovi na puno radno vrijeme, ustanova za obrazovanje u privatnom vlasništvu. 
Odgovor predavača: U zakonu je navedeno: kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge. Znači ne spominje se ravnatelj ustanove, no predložila bih da tražite mišljenje.

 

Pitanje 9:  Ako su vlasnici trgovačkog društva strani državljani iz Rusije i iz Kazakhstana koji su im obrasci potrebni kao dokaz da su tamo zaposleni?
Odgovor predavača: Treba prvo pogledati jesu li potpisani ugovori između RH i tih zemalja o socijalnom osiguranju i vidjeti što tamo piše.

 

Pitanje 10:  Direktor(umirovljenik) zaposlen na pola radnog vremena, da li treba obračunavati plaću ne koristeći osobni odbitak?
Odgovor predavača: Tako je bez osobnog odbitka jer ne posjedujete PK karticu.

 

Pitanje 11:  Možete li mi reći što je sa licenciranjem knjigovodstvenih servisa? Hvala
Odgovor predavača: Odgođeno do 01.01.2019. zasada.

 

Pitanje 12:  Mijenja li se što kod primjene čl. 75. Zakona o PDV-u (reverse charge) od 01.01.2017?
Odgovor predavača: Mijenja se: U članku 75. stavku 3. točki e) točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka f) koja glasi: "f) nakon primitka potvrde Odbora za PDV pri Europskoj komisiji u skladu s člankom 199.b Direktive Vijeća 2006/112/EZ ministar financija može u slučaju iznimne hitnosti pravilnikom propisati da je primatelj obvezan platiti PDV za određene isporuke dobara i usluga u svrhu suzbijanja iznenadnih i golemih prijevara koje mogu dovesti do značajnih financijskih gubitaka."

 

Pitanje 13:  Čl 94. Dohodak ostvaren do dana stupanja na snagu ovoga Zakona oporezivat će se po propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka, a koji su tada bili na snazi.
Znači li to da plaća za 12. isplaćena u 01. ide po starom zakonu?
Odgovor predavača: Plaća koja se isplaćuje u 1. mjesecu ide oporezuje se po novim pravilima, a doprinosi (osnovica člana uprave) po starim. Osnovica za doprinose primjenjuje se tek kod isplate plaće u 2. mjesecu.

 

Pitanje 14:  Može li se izvršiti reinvestiranje nekretnine koja ima u vlasničkom listu upisano da je nekretnina u sudskom procesu?
Odgovor predavača: Ne bih savjetovala jer ta olakšica se ukida, a ako izgubite spor stvorit ćete si probleme.

 

Pitanje 15:  Od kada ide fiskalizacija za paušaliste?
Odgovor predavača: Članak 21.
Ovaj Zakon objavit će se u >>Narodnim novinama<<, a stupa na snagu 1. siječnja 2017., osim članaka 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017.

 

Pitanje 16: a) kako utvrditi