danas je 27.9.2023

Input:

Porezna zastara

20.11.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zastara je gubitak prava na sudski zahtjev za ispunjenje obveze uslijed proteka vremena. Nastupom zastare ne gubi se pravo na tražbinu, odnosno dug nije podmiren, nego je izgubljeno pravo zahtjeva za ispunjenje obveze na sudu. Porezna zastara regulirana je odredbama Općeg poreznog zakona a ako tim Zakonom nije uređeno drugačije, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima. Na poreznu zastaru porezno tijelo ne pazi po službenoj dužnosti s obzirom da Općim poreznim zakonom nije u tom smislu ništa propisano pa se primjenjuje odredba Zakona o obveznim odnosima u kojoj je izrijekom propisano da sud ne pazi na zastaru, ako se dužnik nije pozvao na nju. Načelno, porezna zastara nastupa u relativnom roku od tri godine odnosno u apsolutnom roku od šest godina. Međutim, na zastaru prava poreznog tijela za pokretanje prekršajnog postupka, izvršenja novčanih kazni, troškova prekršajnog