danas je 29.9.2023

Input:

Posebni postupak oporezivanja PDV-om prodaje putem javne dražbe

18.7.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kada organizator prodaje putem javne dražbe za isporuke rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta u svoje ime i za tuđi račun ostvari razliku u cijeni temeljem ugovorene provizije (maržu), može se primijeniti posebni postupak oporezivanja marže.

Posebni postupak iz članka 104. ovoga Zakona primjenjuje se na isporuke koje obavi organizator prodaje putem javne dražbe, djelujući u svoje ime i za račun jedne od sljedećih osoba:

a) osobe koje nije porezni obveznik;

b) drugog poreznog obveznika, čija je isporuka dobara, koju je obavio temeljem ugovora prema

kojemu se plaća provizija za prodaju, oslobođena jer ih je upotrebljavao isključivo za djelatnosti oslobođene PDV-a  te prijevoznih sredstava i dobara namjenjenih reprezentaciji za čije stjecanje ili nabavu odnosno uporabu nije bio moguć