danas je 24.5.2024

Input:

Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja

10.10.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73 iz 2013. godine, "Zakon") poreznim obveznikom iz treće zemlje smatra onog poreznog obveznika koji na području Europske unije ("EU") nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu iz koje su obavljene isporuke, prebivalište ili uobičajeno boravište. Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79 i 85 iz 2013. godine, "Pravilnik") propisano je pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost ("PDV") koji je zaračunan spomenutim poreznim obveznicima za pokretna dobra i usluge koje su mu obavili drugi porezni obveznici u Republici Hrvatskoj ("RH")  ili koji mu je zaračunan prilikom uvoza dobara u RH.

Zakon propisuje da oni porezni obveznici koji nemaju sjedište na području EU, pravo na povrat PDV-a ostvaruju pod uvjetom da u državi podrijetla podnositelja zahtjeva tuzemni porezni obveznik također ima pravo na povrat. Dakle, postojanje i potvrda uzajamnosti, tj. reciprociteta i dalje je preduvjet za ostvarivanje prava na povrat PDV-a za porezne obveznike iz trećih